ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบ 2 เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คนละครึ่ง

ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบ 2 เริ่มวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2.4 ล้านสิทธิ์ แต่สิทธิ์เต็มไวมาก ประมาณเวลา 9.30 น. สิทธิ์ได้หมดทันที ซึ่งทำให้ได้รู้เลยว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนใจในโครงการของรัฐคนละครึ่งอย่างมาก

ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน Paotang เป๋าตัง ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง ผ่านแอปฯ เป๋าตังหลังจากได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียน ซึ่งโครงการนี้รัฐจะช่วยออกให้ 50% วันละ 150 บาท

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่ง

 • วันที่ 11 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
 • ตั้งแต่เวลา 6:00 – 23:00 น.

เงื่อนไขการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่ง สำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
 • จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
  ** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่ง ของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น สามารถค้นหาร้านค้าได้ > ที่นี่  <
 • ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
 • ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง ผ่านแอปฯ เป๋าตังหลังจากได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่

เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

การลงทะเบียนภาคประชานจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้าง

แจ้งผลลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ได้รับผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้ไหม

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้