holidaymain


วิธีการเล่น-holiday

1.เข้าหน้าเว็บ Holiday Palace

 • เมื่อท่านได้รับข้อความจากเว็บ SBO24LIVE เรียบร้อยแล้ว
 • ให้ไปที่ เว็บไซต์ sbo24live.net แล้วเลือก ” ทางเข้า SBOBET “
 • หลังจากนั้นให้กดเลือกทางเข้า Holiday Palace ที่ท่านต้องการเล่นผ่านระบบ “คอมพิวเตอร์”

วิธีการเล่น-holiday

2.Login เข้าใช้งาน Holiday Palace

 • เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็ป Holiday Palace เรียบร้อยแล้ว
 • ให้ใส่ User และ Password ที่ได้รับข้อความจากทางเรา
 • ในช่อง ” User ID” และ ” Password ” ตามลำดับ แล้วกด ล็อกอิน
 • หากต้องการเปลี่ยน ภาษาให้เลือก Select Language

วิธีการเล่น-holiday

3.กฏและข้อตกลงของ Holiday Palace

 • จะมีข้อความของ Holiday Palace ขึ้นมา
 • ให้เรากดที่ I Agree

 


วิธีการเล่น-holiday

4.เมนูต่างๆของ Holiday Palace

 • หน้าเมนูจะมีให้เลือกหัวข้อดังนี้
 • เปลี่ยน Password
 • เปลี่ยน ภาษา
 • เข้าเกมส์ บาคาร่า

วิธีการเล่น-holiday

5.เลือกโต้ะ บาคาร่า

 • โต้ะบาคาร่ามีทั้งหมด 10 โต้ะ
 • ท่านสามารถเลือกเข้าโต้ะใดโต้ะหนึ่ง

วิธีการเล่น-holiday

6.วิธีการเล่นบาคาร่า ใน Holiday Palace

 • เลือกชิพที่ต้องการวางเดิมพัน ขั้นต่ำที่ 50 บาท
 • แล้ววางชิพในฝั่งที่ท่านต้องการเล่น
 • หลังจากนั้นกด Confirm
 • หากต้องการยกเลิก ต้องทำการกด Cancel ก่อนที่จะ Confirm
 • หาก Confirm แล้ว ไม่สามารถยกเลิกยอดพนันได้