Tag Archives: คนละครึ่ง

คนละครึ่ง เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธ.ค. 63 รับเงิน 3,500 บาท

คนละครึ่ง เฟส 2

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2วันที่16ธันวาคม2563เพิ่มเติมอีก5ล้านคนนี้แน่นอน,โดยโครงการคนละครึ่งเฟส2ลดล็อคเปิดโอกาสให้เเก้ตัวใช้สำหรับการซื้ออาหารและสินค้าไม่สามารถใช้ได้กับเหล้า,บุหรี่และอื่นๆเป็นต้น,เปรียบเทียบโครงการคนละครึ่งและช้อปดีมีคืนอันไหนดีกว่ากัน

เปรียบเทียบ โครงการ คนละครึ่ง และ ช้อปดีมีคืน อันไหนดีกว่ากัน

คนละครึ่ง

โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐล่าสุด ทั้ง 2 โครงการ1คนเลือกใช้ได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้นโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วยช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยส่วนโครงการช้อปดีมีคืน เป็นการจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้เงินโดยนำการ“ลดหย่อนภาษี”มาเป็นจุดดึงดูดให้ประชาชนออกมาใช้เงินในช่วงสิ้นปี

ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบ 3 อีก 7 แสนสิทธิ วันที่ 19 พ.ย. 63

คนละครึ่ง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00น.–23.00 น.จนกว่าจะครบจำนวนอย่างไรก็ดีผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อนและผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้,เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3,สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯเป๋าตัง