Tag Archives: ช้อปดีมีคืน

เปรียบเทียบ โครงการ คนละครึ่ง และ ช้อปดีมีคืน อันไหนดีกว่ากัน

คนละครึ่ง

โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐล่าสุด ทั้ง 2 โครงการ1คนเลือกใช้ได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้นโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วยช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยส่วนโครงการช้อปดีมีคืน เป็นการจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้เงินโดยนำการ“ลดหย่อนภาษี”มาเป็นจุดดึงดูดให้ประชาชนออกมาใช้เงินในช่วงสิ้นปี