ส่วนลดยอดเสีย 15% รับคืนสูงสุด 150,000 บาท

โปรโมชั่น SBOBET

โปรโมชั่น รับส่วนลดยอดเสียสูงสุด 15 % รับสูงสุด 150,000 บาท

-Turnover  15  วันขึ้นไปของเดือน  ได้รับยอดเสีย    คืน  5 % สูงสุดไม่เกิน  50,000 บาท
-Turnover 30  วันขึ้นไปของเดือน  ได้รับยอดเสีย   คืน  15 % สูงสุดไม่เกิน   150,000 บาท

 

โปรโมชั่น SBOBET

เงื่อนไข
 *** ยอดรวมทั้งเดือน ต้องเป็นยอดเสีย 
 *** ยอดเสียจะนับเฉพาะกีฬาเท่านั้น
 *** โบนัสคืนยอดเสีย เติมให้ในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
 *** หากพบมีเจตนา ทุจริต ตัดสิทธิ์ ทุกกรณี คำตัดสินของทาง SBO24LIVE เป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่นของทาง SBO24LIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published.